Mensen die bij Ergotherapie Willen-Kunnen komen hebben met elkaar gemeen dat er een afstand bestaat tussen wat ze Willen doen en wat ze Kunnen doen in het dagelijks handelen. Wij geloven er in dat wanneer er inzicht is in wat u Wilt en in wat u Kunt dit op elkaar afgestemd kan worden. Door gebruikt te maken van uw mogelijkheden en in te spelen op uw motivatie wordt de afstand tussen wat u Wilt en wat u Kunt kleiner. Zodat u kunt wat u wilt!


Bovenstaand principe is vertaald in
het Willen-Kunnen model: