COPD

COPD is een veel voorkomende longaandoening. Mensen ervaren klachten als kortademigheid, hoesten en vermoeidheid. Deze klachten kunnen veel invloed hebben op de uitvoer van dagelijkse activiteiten.
Ergotherapie richt zich op hoe mensen zo goed mogelijk met deze klachten om kunnen gaan. Hoe kunnen de dagelijkse activiteiten hierop aangepast worden? Welke houding bevordert de optimale longcapaciteit en zorgt ervoor dat een activiteit beter vol te houden is?

 

Ergotherapie richt zich bij COPD meestal op:

In 2017 heeft Lisan de cursus ergotherapie en COPD gevolgd.