Dementie

Dementie brengt met zich mee dat mensen dagelijkse activiteiten steeds minder goed uit kunnen voeren. De cognitieve veranderingen hebben veel invloed op de persoon met dementie zelf maar ook op de mantelzorger en de naaste omgeving. Vaak vindt er een verschuiving plaats waarbij degene met dementie van zelfstandig steeds meer afhankelijk wordt van steun van buitenaf. Om de verandering in activiteiten voor beide zo goed mogelijk te begeleiden wordt tijdens ergotherapie het EDOMAH programma gevolgd.

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis.

 

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol.

 

De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.

 

Neem voor meer informatie over EDOMAH contact op of kijk op www.edomah.nl.

 

Ergotherapie richt zich bij dementie meestal op:

In 2016 heeft Lisan de cursus EDOMAH gevolgd