EDOMAH… wat?!

Lisan is begonnen met de post-HBO cursus EDOMAH. Dat deze term u niks zegt verwonderd haar niet, daarom besloot ze hier een blog aan te wijden.

Het woord EDOMAH wordt gevormd door de eerste letters van het interventieprogramma waar Maud Graff, onderzoekster en ergotherapeut aan het Radboud UMC, grote successen mee boekt. In het programma staan de oudere met dementie én de mantelzorger centraal. Samen met de ergotherapeut wordt gekeken welke dagelijkse handelingen voor hen betekenisvol zijn en over welke mogelijkheden zij beschikken. Hoe kunnen deze mogelijkheden nog beter benut worden zodat de oudere met dementie en de mantelzorger in hun eigen situatie kunnen handelen naar tevredenheid? De ergotherapeut stuurt hierin door gezamenlijk te zoeken naar strategieën die aansluiten bij de mogelijkheden.
– Bij iemand met dementie zie je bijvoorbeeld regelmatig dat men steeds minder gaat doen. Hierdoor krijgen zij meer moeite met het invullen van hun dag.
– Bij een mantelzorger zie je bijvoorbeeld regelmatig dat men de zorg voor hun partner, moeder of buurvrouw lastig vindt te combineren met hun eigen bezigheden.
Tijdens de cursus leert Lisan hoe ze bij bovenstaande situaties mogelijkheden kan creëren die de kwaliteit van leven van de oudere met dementie én de mantelzorger bevorderd.

Wat het interventieprogramma extra kracht bij zet is dat er veel wetenschappelijk onderzoek na is gedaan. Er is namelijk bewijs dat EDOMAH er voor zorgt dat:
– Vaardigheden toenemen;
– De behoefte aan hulp afneemt;
– Het gevoel van competentie verbetert wordt.
Dit brengt met zich mee dat de kwaliteit van leven, de stemming, gezondheid en het gevoel van eigen controle stijgt. Onderzoek toont aan dat met behulp van EDOMAH ouderen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en opname in een verpleeghuis uitgesteld en/of zelfs voorkomen kan worden.

Ergotherapie Willen-Kunnen biedt EDOMAH aan voor ouderen met dementie én hun mantelzorgers in Haaksbergen. Oja bijna vergeten…

“EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie én hun Mantelzorgers Aan Huis