Een begrip dat ik als ergotherapeut veel gebruik is ergonomie. Dit blog wil ik gebruiken om eens wat dieper op de betekenis van ergonomie in te gaan. Ergonomie is een wetenschap die de relatie van de mens tot zijn omgeving onderzoekt. Hierbij staat de vraag centraal: “Hoe passen we een omgeving, handeling of product zo aan op het menselijk lichaam dat de veiligheid, gezondheid, het comfort en de doeltreffendheid van het functioneren wordt bevordert?”

Mensen koppelen ergonomie vaak aan de werkplek, hier is het een onderwerp waar vaak aandacht voor is. Een ergonomische werkplek kan werk gerelateerde klachten terugdringen en heeft hierdoor een positieve invloed op het arbeidsverzuim. Ergonomie is iets waar niet alleen op het werk maar juist ook in huis rekening mee gehouden moet worden. Vaak ontstaat hier pas aandacht voor wanneer er klachten ontstaan, voorbeelden van veel voorkomende klachten zijn hand/polsklachten, rugklachten, pijn en of vermoeidheid.

Als ergotherapeut geef ik ergonomisch advies. Aan de hand van een observatie breng ik in kaart hoe iemand zijn lichaam inzet. Hierbij kijk ik naar het gebruik van de omgeving, de uitvoering van de handeling en de toepassing van producten. Welke houding en beweging wordt hierbij ingezet en welke belasting ontstaat hierdoor op het lichaam? Vaak kan met ergonomische advies deze lichamelijke belasting worden terug gedrongen.

Ergonomisch advies richt zich op:

  • het aanleren van een andere houding of beweging;
  • het anders inrichten van de omgeving;
  • het aanpassen van bestaande producten of het inzetten van een hulpmiddel.

Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de persoonlijke wensen, mogelijkheden en beperkingen.

De ergotherapeut helpt bij het aanleren en introduceren van ergonomie in het dagelijks handelen. Dit is dus niet alleen het handelen op de werkplek maar ook in huis denk bijvoorbeeld aan het doen van de afwas, stofzuigen maar ook de zithouding tijdens het lezen van een boek of tv kijken.

 

“Ook in huis kan het toepassen van ergonomie preventief werken op het ontstaan van klachten

                                                                                                                                                                     Lisan Scharenborg