Het starten van ergotherapie

Het starten van ergotherapie

 

Voor het starten van ergotherapie bent u meestal geen verwijzing nodig. De ergotherapeut zal u vooraf een aantal vragen stellen, hier wordt een verslag van gemaakt voor uw huisarts waarna bijna altijd gestart kan worden met ergotherapie. Het uitvoeren van deze toegankelijkheid screening is noodzakelijk om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
Het kan zijn dat u huisarts of specialist u een verwijzing voor ergotherapie heeft gegeven. In dit geval dient u deze verwijzing bij de eerste afspraak te overhandigen. Bij uw eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.