HOE?

Vaak verloopt de ergotherapie-behandeling zo:
Afspraak maken, Kennismaking, Onderzoek, Doelen bepalen, Plan, Evalueren, Afronden

Je kan zelf bellen of mailen om een afspraak te maken contact.

 

Bel: 0612353987

 

Mail: info@willen-kunnen.nl

 

Van maandag tot en met donderdag is de praktijk tussen 9.00 en 18.00 geopend.

 

Tijdens behandelingen wordt de telefoon niet opgenomen. Wij bellen zo snel mogelijk terug.

 

Geef bij het maken van een afspraak aan of je een verwijzing hebt of niet. Indien dit niet het geval is, wordt er gebruik gemaakt van direct toegankelijkheid. Je bent geen verwijzing nodig. Bij de kennismaking wordt dan een korte screening afgenomen. Indien akkoord wordt de huisarts op de hoogte gebracht van het starten met ergotherapie.

 

Wij ontvangen ook verwijzingen van huisartsen of specialisten, vaak nemen wij dan zelf contact op. Zelf bellen mag altijd.

 

Voor het maken van een afspraak is het goed om te weten dat ergotherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed voor 10 uur per kalenderjaar. Sommige aanvullende pakketten vergoeden extra uren. De kosten worden eerst met je eigen risico verrekend. Wij declareren rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar. Indien je vragen hebt over vergoeding raden wij aan om voor start van behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

 

We plannen een afspraak in. Dit kan op de praktijk of aan huis, dit stemmen we samen af.
Indien we afspreken op de praktijk is dit bij Gezondheidscentrum de Bouwmeester (Bouwmeester 8J in Haaksbergen).

Je mag plaats nemen in de wachtruimte

De start van de behandeling is de kennismaking. Misschien weet je al precies waarvoor je komt. Het kan ook zijn dat je op advies van iemand anders komt en zelf eigenlijk niet goed weet wat je komt doen. Tijdens de kennismaking proberen we dit duidelijk te krijgen.

 

Wat zijn jouw verwachtingen? Wat zou ergotherapie kunnen bieden?

Het kan helpen om voor de kennismaking bewust naar jouw dagelijkse activiteiten te kijken. Waar loop je zo al tegen aan? Wat zou je graag anders zien?
Wat moeten we verder onderzoeken?

Door het starten van behandeling ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Laat bij de kennismaking je legitimatiebewijs zien.

Indien er geen verwijzing is, wordt er tijdens de kennismaking een direct toegankelijkheids – screening afgenomen. Indien akkoord wordt de huisarts op de hoogte gebracht van het starten met ergotherapie.

Het kan zijn dat we jouw activiteitenpatroon onderzoeken. We spreken door welke activiteiten voor jou belangrijk zijn, hoe je zelf vindt dat de uitvoering gaat op dit moment, en hoe tevreden je daarmee bent.

 

Daaruit kan voort komen dat we besluiten om een observatie te doen. De ergotherapeut kijkt mee in de situatie. Hoe wordt de activiteit uitgevoerd? Vaak gebeurt dit in de thuissituatie, omdat de meeste activiteiten hier plaatsvinden. Zo kunnen we ook zien of en hoe er gebruikt gemaakt wordt van de omgeving.

 

Het kan ook zijn dat we een meting of vragenlijst afnemen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op belasting/belastbaarheid, cognitie, houding, mobiliteit, werk of zelfredzaamheid.

Doelen helpen om de behandeling meetbaar te maken. Vaak helpt het om eerst de meest wenselijke situatie te schetsen. Dit kan het hoofddoel zijn. Vanuit daar te kijken welke stap al binnen handbereik ligt.
Veranderingen zijn namelijk beter vol te houden, als het makkelijk en/of goed gaat.

 

Doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van belasting/belastbaarheid, cognitie, houding, mobiliteit, werk of zelfredzaamheid.

We stippelen samen een plan uit voor de manier om het doel te gaan bereiken. Dit kan bestaan uit begeleiding, training of advies. Zo kan het zijn dat we afspreken om:

  • te begeleiden bij herstel

  • een activiteit te gaan trainen

  • advies te gaan geven over het aanpassen van de activiteit

In deze fase gaan we aan de slag met het plan. Het komt nu dus aan op de uitvoering.
Afhankelijk van het plan kan het in deze fase zo zijn dat er meer tijd tussen de behandelingen zit. Soms heeft het tijd nodig om te oefenen, wennen aan de verandering en te beoordelen of iets wel of niet werkt voor jou.
Het kan ook zo zijn dat in deze fase juist meer begeleiding gewenst is en dat er juist minder tijd tussen de behandelingen zit.

 

De frequentie van behandelen wordt met elkaar afgestemd.
Een dosis flexibiliteit, creativiteit, motivatie en vertrouwen kan in deze fase helpen. Mocht het hier nu aan ontbreken, dan is er extra werk aan de winkel voor de ergotherapeut.

Bij de evaluatie bepalen we samen of we op de goede weg zitten. Werkt het plan? Komt het doel al in zicht? Of moeten we het plan bijstellen? Soms verandert tijdens de behandeling de situatie, waardoor we eerder moeten evalueren en het plan bij moeten stellen.

 

Je mag ten alle tijden aangeven dat je wil evalueren. Het is immers jouw behandeling.

Wanneer het doel bereikt is ronden we de behandeling af. Soms zijn er nog andere doelen waar een nieuw plan voor gemaakt kan worden. Soms wordt besloten dat het doel bereikt is maar dat we de behandeling nog niet afronden, er wordt dan bijvoorbeeld een evaluatie over een half jaar gepland.

 

Wanneer we afronden en de ergotherapie stoppen, blikken we samen terug op het proces. Er wordt een eindverslag richting huisarts en/of verwijzer gestuurd.