Oncologie

Ten gevolge van kanker of de behandeling daarvan ervaren mensen problemen met de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Dit wordt vaak veroorzaakt door klachten als vermoeidheid, pijn of cognitieve problemen. In elke fase van de ziekte kan ergotherapie mogelijk wat betekenen. Soms zijn er concrete oplossingen mogelijk, soms gaat het vooral om het draaglijker maken van de ziekte, soms gaat het juist om begeleiding bij herstel.

 

Want ook wanneer de behandeling van kanker geen rol meer speelt in je leven kan het nog steeds grote gevolgen hebben op het dagelijks functioneren, vaak begint dan pas het herstel.

 

Ook wanneer duidelijk wordt dat genezen geen doel meer is kan ergotherapie meedenken om je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te benutten. Lees voor meer informatie ergotherapie bij palliatieve zorg.

 

Ergotherapie richt zich bij oncologie meestal op:

In Haaksbergen werken we met elkaar samen vanuit de Eerstelijns Zorg Haaksbergen, EZH. Bij kanker is het van belang om multi-disciplinair samen te werken. Vanuit de EZH hebben we daarom samen een zorgprogramma Kanker wat nu. Extra informatie hierover is te vinden op: https://www.eerstelijnszorghaaksbergen.nl/kanker-wat-nu
In 2016 heeft Lisan de cursus Ergotherapie en Oncologische problematiek gevolgd.