Het Willen Kunnen model

De naam Ergotherapie Willen-Kunnen is niet voor niets. Het Willen-Kunnen is waar het om gaat binnen de ergotherapie.

 

U gaat naar een ergotherapeut wanneer u een activiteit graag anders zou Willen-Kunnen. U zou de situatie graag Willen-Kunnen veranderen. Maar hoe dan? Ergotherapie Willen-Kunnen denkt graag met u mee.

We beginnen altijd bij het willen. Wat zou u graag anders willen? Waar komt deze wens vandaan en waarom is dit belangrijk voor u? Hoe ziet de meest wenselijke situatie er voor u uit? Wat zou u daarvoor moeten kunnen?

Zo komen we vanzelf uit bij het kunnen. Wat zou anders kunnen? Waar liggen uw mogelijkheden? De ergotherapeut wil niet alleen van u horen wat u kunt maar dit ook graag met eigen ogen zien en soms zelfs meten middels een vragenlijst of meetinstrument. Zo weten we goed wat u kan, ook kan de ergotherapeut nu vaak een inschatting maken van wat u zou kunnen oefenen of aanleren.

Waneer duidelijk is wat u graag zou willen en we weten wat u nodig bent om dit te kunnen, maken we samen een plan hoe dit te bereiken. Het doel is om dat wat u wilt en wat u kunt zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zo streven we ernaar dat u kunt wat u wilt!

Deze denkwijze is vertaald naar het Willen-Kunnen model. Lisan heeft hier een artikel overgeschreven en deze in 2015 gepubliceerd in het vakblad van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Vandaar dus de naam Ergotherapie Willen-Kunnen.

 

Wij richten ons zoveel mogelijk op uw mogelijkheden. Dit betekent niet dat wij blind zijn voor beperkingen. Maar wij geloven erin dat wanneer wij in kaart brengen wat u wel kunt wij verder komen.

 

Het ervaren van beperkingen kan veel impact hebben, indien gewenst gaan wij hierover in gesprek. Toch proberen wij ook te praten over (en willen wij u vooral laten ervaren) wat wel kan met of zonder hulp.

“Focus op kracht in plaats van klacht”

Wanneer iets niet kan willen we dit begrijpen, dan kunnen we dit uitleggen en zoeken we samen naar alternatieven.