Willen-Kunnen

Ergotherapie Willen-Kunnen is in 2015 gestart in Haaksbergen. Sinds 2018 is de praktijk gevestigd in gezondheidscentrum de Bouwmeester.

 

De naam “Ergotherapie Willen-Kunnen” sluit aan bij de visie van de praktijk. Het Willen-Kunnen is waar het om gaat binnen de ergotherapie. Lisan schreef hier in 2015 een artikel over dat is gepubliceerd in het vakblad van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

 

Je gaat naar de ergotherapeut wanneer je een activiteit anders zou Willen-Kunnen. Je zou de situatie graag Willen-Kunnen veranderen. Hoe? Daar denken wij graag in mee.

Motivatie is de motor voor verandering. Daarom beginnen we altijd bij het willen. Wat zou je graag anders willen? Waar komt deze wens vandaan? Waarom is dit belangrijk? Hoe ziet de meeste wenselijke situatie eruit? Wat zou je daarvoor moeten kunnen?

Zo komen we dus vanzelf uit bij het kunnen. Wat zou anders kunnen? Waar liggen jouw mogelijkheden? Door inzicht te krijgen in wat je kunt, kan de ergotherapeut een inschatting maken van wat je zou kunnen oefenen of aanleren.

 

Het doel van ergotherapie is om dat wat je wil en wat je kunt zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Het ervaren van beperkingen kan veel impact hebben. Als je wilt gaan we hierover in gesprek. We proberen ook te praten (en willen jou vooral laten ervaren) wat je wel kunt met of zonder hulp.

 

Focus op kracht in plaats van klacht.

 

Wanneer je iets niet kunt, willen we dit begrijpen, dan kunnen we dit uitleggen en zoeken we samen naar wat je wel kunt.

 

Hierbij nog wat inspiratie die kan helpen voor de juiste focus:

“ Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.”
Franciscus van Assisi

 

“ Het geheim van verandering is om al je energie te richten, niet op het bevechten van het oude, maar het opbouwen van het nieuwe.”
Socrates

 

“ Je kunt de situatie vaak niet veranderen, maar wel de manier waarop je ermee omgaat”
Flow