NAH

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel, dit kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf zoals een ongeluk maar ook door een oorzaak van binnenuit zoals een herseninfarct of een reanimatie. De ernst en de plaats van het letsel in het brein bepalen welke klachten iemand ervaart. Er kunnen cognitieve klachten zijn zoals concentratie of geheugenproblemen, fysieke problemen zoals het beperkt aan kunnen sturen van een arm of been maar ook gedragsverandering zoals impulsiviteit wat soms pas later opvalt. Soms herstelt schade aan het brein door medische behandeling, soms is het nodig om gericht te oefenen. Het kan ook zijn dat het nodig is om activiteiten op een andere manier aan te leren.

 

Plasticiteit van het brein

Plasticiteit van ons brein zorgt ervoor dat ons brein instaat is om zich aan te passen aan veranderingen. Waneer een gebied in het brein niet meer goed bereikbaar is en daardoor niet meer goed werkt, is ons brein instaat om door te oefenen een omweg te maken zodat het gebied alsnog bereikt wordt. Wanneer een gebied beschadigt is kan door oefenen de schade soms (deels) herstellen, ook zorgt plasticiteit ervoor dat andere gebieden in het brein de verstoorde functie over kunnen nemen. Dit is een wonderlijk proces waarbij het soms moeilijk te voorspellen is hoelang het duurt en wat het resultaat zal zijn. Ook is dit een proces wat zeer veel energie kost, mensen hebben soms het idee weinig te doen maar zijn toch erg moe, dat komt doordat er in het hoofd erg veel gebeurt.

 

Ergotherapie richt zich bij NAH meestal op:

In 2017 heeft Lisan de scholing ergotherapie en neurologie gevolgd.