Visie & Missie

Door te handelen geeft een mens betekenis aan het leven. Handelen stelt mensen instaat rollen te vervullen en daarmee deel uit te maken van de maatschappij. De kwaliteit van het handelen heeft invloed op de kwaliteit van het leven.
Mensen worden steeds ouder en krijgen meer te maken met chronische aandoeningen. De symptomen die hierbij optreden hebben vaak invloed op de kwaliteit van het handelen. Dit maakt verandering in het handelen vaak noodzakelijk.
Iedereen is expert van zijn eigen leven en heeft invloed op zijn eigen handelen. Een mens wordt versterkt wanneer uitgegaan wordt van zijn kracht inplaats van zijn klacht. Motivatie is de drijfveer voor verandering.
Het benutten van mogelijkheden en het hebben van aandacht voor motivatie houdt de kwaliteit van het handelen optimaal. Dit stelt mensen instaat invloed uit te oefenen op het eigen handelen en betekenis te geven aan het leven.
In een maatschappij waar sprake is van een terugtrekkende overheid en steeds meer uitgegaan wordt van de zelfredzaamheid van mensen is dit van groot belang.

U kunt wat u wilt