Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep gericht op het verbeteren van dagelijkse activiteiten. Dagelijkse activiteiten zijn alle handelingen die u uitvoert op het gebied van: zelfverzorging, huishoudelijke werkzaamheden, werk, ontspanning/hobby’s en mobiliteit.

De ergotherapeut neemt samen met u de gewenste activiteit onder de loep. Er wordt gekeken naar hoe u de activiteit uitvoert en op welke wijze u gebruik maakt van uw omgeving. Samen worden mogelijke verbeteringen besproken en uitgeprobeerd.

 

Ergotherapie vindt meestal plaats op de plek waar de activiteit zich voordoet, vaak is dit bij u thuis.

 

Soms adviseert de ergotherapeut gebruik te maken van een hulpmiddel of voorziening. Tijdens de ergotherapie is er vaak de mogelijkheid om eerst te oefenen en te ervaren. De ergotherapeut weet op welke wijze u het best aan een hulpmiddel of voorziening kan komen. Zo kan er een aanvraag ingediend worden bij de zorgverzekeraar of er wordt ondersteuning geboden bij het indienen van een melding bij de WMO.

 

“Ergotherapeuten zijn experts in doen”