Het Willen-Kunnen traject

Bij Ergotherapie Willen-Kunnen vinden we het belangrijk dat u zelf grip blijft houden op het traject dat wordt doorlopen. Wij zijn er van overtuigd dat u dit alleen kunt als u weet wat u kan verwachten, daarom hebben wij het Willen-Kunnen traject ontworpen. Het Willen-Kunnen traject bestaat uit 7 stappen die samen met u doorlopen zullen worden. Wij bieden een traject op maat aan, dit houdt in dat er per situatie bekeken wordt hoeveel behandeltijd er nodig is per stap en in welke volgorde de stappen doorlopen zullen worden.

Maak gebruik van het start-formulier.

Stap 1: Verkennen

Het invullen van het start-formulier helpt om stap 1 te doorlopen.

Kennismaking, is er sprake van een disbalans tussen het Willen en Kunnen in het dagelijks handelen? Zo ja dan wordt de behandeling voort gezet en vervolgd door stap 2.

Verwachtingen worden met elkaar besproken en u bent op de hoogte van onze algemene voorwaarden.

Stap 2: Willen
Hoe ziet het wenselijk dagelijks handelen voor u er uit en wat is hierin voor u belangrijk? Vervolg stap 3.
Stap 3: Kunnen

U beschrijft zelf hoe u vindt dat het handelen op dit moment verloopt, daarnaast zal de ergotherapeut uw handelen verder analyseren, dit gebeurt vaak met behulp van een observatie. Vervolg stap 4.

Stap 4: Visualiseren

Hoe groot ervaart u de afstand op dit moment tussen het Willen en het Kunnen? Vervolg stap 5.

Stap 5: Dialoog

Samen wordt besproken wat het best bij u past om de afstand tussen wat u Wilt en wat u Kunt zo klein mogelijk te maken, de richting en doelen voor verdere behandeling worden vast gesteld. Vervolg stap 6.

Stap 6: Uitvoeren

Het afgesproken behandelplan wordt uitgevoerd. Vaak is dit gericht op het ontwikkelen, verbeteren of herstellen van mogelijkheden. Vervolg stap 7.

Stap 7: Evalueren

Is de afstand tussen het Willen en het Kunnen afgenomen, bent u tevreden? Zo ja wordt er gezamenlijk besloten de behandeling af te ronden. Zo nee kan er besloten worden terug te gaan naar stap 2 of stap 5.

Dit Willen-Kunnen traject is bedoeld om richting te geven aan uw behandeling. Het kan zijn dat dit traject onvoldoende aansluit bij uw situatie, in overleg zal er dan gekozen worden voor een ander traject dat beter aansluit bij uw wensen.

Ergotherapie Willen-Kunnen maakt indien mogelijk gebruik van de volgende richtlijnen tijdens het traject:

  • ALS richtlijn
  • Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH)
  • Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson
  • Ergotherapie richtlijn CVA
  • Ergotherapie richtlijn valpreventie
  • Ergotherapie richtlijn vermoeidheid bij MS, CVA of de ziekte van Parkinson
  • Richtlijn Multiple Sclerose (MS)
  • Oncologische revalidatie

Richtlijnen ondersteunen en bevorderen het evidence-based werken, het werken volgens de best bewezen inzichten binnen de ergotherapie.