Praktijkvoering

Lees hier de belangrijkste afspraken rondom de praktijkvoering van Ergotherapie Willen-Kunnen. U kunt ook direct naar: Het starten van ergotherapie, Bereikbaarheid, Zorgverzekeraars, Tarieven, Privacy, Verkeerstraining, Klachten.

 

Daarnaast heeft Ergotherapie Willen-Kunnen ook algemene voorwaarden en een privacyverklaring, hierin wordt verder ingegaan op details.

Het starten van ergotherapie

Voor het starten van ergotherapie bent u meestal geen verwijzing nodig. De ergotherapeut zal u vooraf een aantal vragen stellen, hier wordt een verslag van gemaakt voor uw huisarts waarna bijna altijd gestart kan worden met ergotherapie. Het uitvoeren van deze toegankelijkheid screening is noodzakelijk om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
Het kan zijn dat u huisarts of specialist u een verwijzing voor ergotherapie heeft gegeven. In dit geval dient u deze verwijzing bij de eerste afspraak te overhandigen. Bij uw eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bereikbaarheid

Ergotherapie Willen-Kunnen is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 18.00uur. De ergotherapeut is telefonisch bereikbaar op 06-12 35 39 87. Tijdens behandelingen en overleggen zal de telefoon niet altijd opgenomen kunnen worden. Spreekt u dan de voicemail in, de ergotherapeut belt u dan zo snel mogelijk terug.
Indien u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dient dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te worden gemeld. Dit mag telefonisch of per mail. Bij niet annuleren of niet nakomen van de afspraak wordt een bedrag van €45,- bij de cliënt in rekening gebracht.

Zorgverzekeraars

Ergotherapie zit voor 10 behandeluren in het basispakket van de zorgverzekeraar, dit houdt in dat elke verzekerde recht heeft op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Deze kosten worden wel eerst verrekend met uw eigen risico. Sommige mensen zijn aanvullend verzekerd voor ergotherapie, dit verschilt per pakket. Wilt u zeker weten hoeveel ergotherapie voor u vergoed wordt dan kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.
Ergotherapie Willen-Kunnen heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat u met elke zorgverzekering terecht kunt bij Ergotherapie Willen-Kunnen. De ergotherapeut declareert de behandeluren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien uw eigen risico nog niet is afbetaald ontvangt u hiervan een rekening van uw zorgverzekeraar. Wanneer de behandeluren die voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen verstreken zijn zult u rechtstreeks een rekening ontvangen van Ergotherapie Willen-Kunnen.
Ergotherapie Willen-Kunnen heeft geen inzicht in hoeveel behandeluren andere ergotherapiepraktijken het lopende kalenderjaar op uw naam gedeclareerd hebben, dit kunt u wel zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Voor de behandelingen die niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen volgt Ergotherapie Willen-Kunnen de tarieven die vastgesteld zijn door de Nationale Zorg Autoriteit.

Privacy

Uw privacy wordt vanzelfsprekend gewaarborgd binnen de praktijk. Als ergotherapeut hebben wij beroepsgeheim en zijn we gebonden aan de AVG-wet (Algemene Verordering Gegevensverwerking). Indien uw ergotherapeut van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners op de hoogte zijn, wordt u hier vooraf van op de hoogte gesteld. U heeft ten alle tijden recht om uw dossier in te zien en geeft toestemming om filmopnames of foto’s te gebruiken voor observaties of onderzoeken in het kader van de behandeling. Deze opnames worden niet voor externe doeleinden gebruikt.
Wij zullen in alle gevallen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u alles weten over de regeling van privacy lees dan onze privacyverklaring.

Verkeerstraining

Verkeerstrainingen kunnen onderdeel zijn van de ergotherapiebehandeling. Ergotherapie Willen-Kunnen streeft ernaar dat deze trainingen (met bijv. een fiets, elektrische rolstoel of scootmobiel) zo veilig mogelijk plaats vinden. Zo wordt er gebruik gemaakt van veiligheidshesjes om extra goed zichtbaar te zijn en indien mogelijk wordt er een noodstop gebruikt. Verkeerstrainingen zijn in elk geval voor eigen risico.

Klachten

Wij doen uiteraard ons best om samen met u de ergotherapie aan te laten sluiten bij uw wensen en verwachtingen. Mocht u niet tevreden zijn over de verkregen therapie maak dit dan bespreekbaar, zo kunnen we samen opzoek gaan naar een oplossing. Ergotherapie Willen-Kunnen staat ook altijd open voor suggesties ter verbetering of tips. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt gebruik maken van het Klachtenloket Paramedici, op de website www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.

 

Is bovenstaande uitleg voor u onduidelijk of heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Ergotherapie Willen-Kunnen.

 

Op alle behandelingen uitgevoerd door ergotherapie Willen-Kunnen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.